Woda w Arktyce, która spadła w postaci deszczu albo stopiła się ze śniegu i lodu, przepływa różnymi ścieżkami, zanim dotrze do oceanu.

Przepływ wód w rzekach Arktyki ma charakter sezonowy. Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną większość rzek arktycznych zamarza. W sezonie ablacji występuje duża zmienność przepływu wody. Duży przepływ występuje podczas topnienia śniegu i spada w okresie letnim. Reżim hydrologiczny rzek i procesy hydrologiczne kształtują krajobraz i wpływają na dynamikę lodowców.

Przepływ wód gruntowych w rejonie występowania wieloletniej zmarzliny jest ograniczony, ponieważ zamarznięty grunt jest praktycznie nieprzepuszczalny. Nad wieloletnią zmarzliną znajduje się warstwa czynna, która zimą zamarza, ale latem rozmarza, umożliwiając infiltrację i ponowne przemieszczanie wód gruntowych.

Dzięki temu pakietowi poznasz niektóre z najważniejszych procesów hydrologicznych w Arktyce.

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

Pobierz wersję OFFLINE materiałów

Obejrzyj nagranie z webinarium „Procesy hydrologiczne w Arktyce”