60 pakietów materiałów przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych (40 po angielsku, 20 po polsku).
Pakiety edukacyjne będą dostosowane do programów nauczania. Będą wiarygodnymi zasobami opartymi na rzeczywistych wynikach badań, będą oferować kompleksowe, interaktywne działania rozwijające rozumienie języka naukowego, pracę z zestawami danych itp.

Materiały będą przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie podczas lekcji i zajęć pozaszkolnych.

Materiały wpisują˛ się w obecne trendy w edukacji (uczenie się w oparciu o gry i wsparcie wirtualne) i promują˛ umiejętności XXI wieku: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, świadomość globalna itp.

Listę tematów znajdą Państwo tutaj. Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi, arktycznymi tematami, prosimy o przesłanie propozycji na adres edukacja@igf.edu.pl