55 pakietów materiałów przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych (35 po angielsku, 20 po polsku).

Pakiety edukacyjne są dostosowane do programów nauczania. Są wiarygodnymi zasobami opartymi na rzeczywistych wynikach badań, oferują kompleksowe, interaktywne działania rozwijające rozumienie języka naukowego, pracę z zestawami danych itp.

Materiały są przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Materiały wpisują się w obecne trendy w edukacji (uczenie się w oparciu o gry i wsparcie wirtualne) i promują˛ umiejętności XXI wieku: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, świadomość globalna itp.

Zapraszamy do korzystania z MATERIAŁÓW.

Zachęcamy również do zapoznania się z PAKIETAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM – znajdują się tu również tematy przygotowane przez partnera norweskiego (NIBIO).