I dette læringsverktøyet vil du lære om de fantastiske (og noen ganger rare) tilpasningene som dyr har til det å leve i sitt miljø, spesielt under polare ekstreme forhold. Du vil få innblikk i hvordan forskerne tror disse dyrene vil takle et varmere klima. Dette er del 1 av 3 i en serie. Del 1 er introduksjon til faget, og forklarer evolusjonære tilpasninger i lys av klimaendringer. Del 2 ser på dyr i taigaen, mens del 3 ser på dyr på tundraen.

Brukerveiledning for lærerne

Last ned offline versjon