Vet du hva som skjer når en fremmed art kommer til et nytt sted, hvor den ikke hører hjemme?

I dette læringsverktøyet ser vi på hvordan fremmede og invaderende arter kan påvirke miljøet, andre arter og til og med hele den globale bioøkonomien. Begrepet økologisk nisje står sentralt, og at invaderende arter ventes å øke pga. klimaendringer.

Brukerveiledning for lærerne

Last ned offline versjon