Selv i det mest uberørte av nordlige Europa har vi mistet nesten alle større intakte naturområder.

Vi bygger og reiser over alt. Det skaper miljøproblemer som ikke er bærekraftige. I denne læringspakka får elevene innblikk i det gode og det dårlige med at vi forbruker natur, og de blir utfordret på det å være bevisst begge sider.

Brukerveiledning for lærerne

Last ned offline versjon