Ponad 2,5 mln lat temu klimat na Ziemi znacznie się ochłodził.

Rozpoczęła się epoka, podczas której znaczne obszary Ameryki Północnej i Eurazji zostały pokryte przez lądolody. Epoka, o której mówimy została później nazwana PLEJSTOCENEM.

Obszary zlodowacone w plejstocenie na półkuli północnej dzieliły się na dwa wielkie lądolody – lądolód laurentyjski (amerykańsko-grenlandzki) i lądolód euro-azjatycki złożony z kilku kopuł: Brytyjsko-Irlandzkiej (BIIS), Skandynawskiej (SIS), Spitsbergeńsko-Barentsa-Karskiej (SBKIS).

POBIERZ WERSJĘ OFFLINE PAKIETU

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

Obejrzyj nagranie z webinarium „Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji”