Podsumowanie warsztatów w ramach projektu EDU-ARCTIC2 dla nauczycieli w Polsce

W ramach projektu EDU-ARCTIC2: od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii przeprowadziliśmy łącznie 5 warsztatów. Były one przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz prowadzących zajęcia językowe w klasach dwujęzycznych.

Warsztaty odbyły się w formach:

  • stacjonarnej w Poznaniu, Olsztynie i Warszawie;
  • hybrydowej (ze wskazaniem Warszawy jako lokalizacji);
  • online (dwukrotnie).

Łącznie uczestniczyło w nich 133 nauczycieli.

Udział w spotkaniach był nieodpłatny, nauczyciele otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Z ankiet wypełnionych przez uczestników pod koniec warsztatów wynikało, że warsztaty spełniły oczekiwania 99% uczestników, a treści prezentowane podczas szkolenia były przydatne dla 99% uczestników. Bardzo cieszy nas, że aż 88% uczestników deklaruje chęć skorzystania z materiałów projektowych w tym roku szkolnym.

Warsztaty odbywały się w tygodniu po południu oraz w sobotę w godzinach 11.00-14.00. Trzygodzinny program każdego spotkania wyglądał następująco:

– Prezentacja projektu

– Prezentacja wybranego pakietu („Prądy oceaniczne”, „Niedźwiedź polarny – król Arktyki”, „Zorza polarna”) i omówienie na jego przykładzie pakietu edukacyjnego opracowanego w ramach projektu EDU-ARCTIC2

– Prezentacja platformy edukacyjnej Graasp.eu

– Prezentacja wybranych pakietów edukacyjnych, w tym połączenie z naukowcem z Norweskiego Instytutu Bioekonomii NIBIO, który prezentował pakiety przygotowane przez norweskiego partnera

– Pokaz filmów 360 stopni o tematyce polarnej

– Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie warsztatów

Mamy nadzieję, że warsztaty podobały się uczestnikom, a przede wszystkim, że dzięki nim kolejne szkoły skorzystają z naszych rozwiązań.

Warsztaty EDU-ARCTIC2 w Poznaniu
Warsztaty EDU-ARCTIC2 w Poznaniu (5.10.2021)
Warsztaty EDU-ARCTIC2 w Olsztynie
Warsztaty EDU-ARCTIC2 w Olsztynie (12.10.2021)

Warsztaty EDU-ARCTIC2 w trybie online (7.12.2021)