Misją Instytutu Geofizyki PAN jest: badanie procesów geofizycznych i prowadzenie monitoringu, działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego, rozwój strategicznej infrastruktury badawczej, kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego. Ważnym elementem działalności Instytutu jest popularyzowanie nauk o Ziemi. Instytut od wielu lat aktywnie współpracuje z siecią˛ szkół w Polsce i Europie, proponuje lekcje w obserwatoriach, czy bezpośrednie transmisje z Polskiej
Stacji Polarnej Hornsund. Instytut jest realizatorem licznych projektów edukacyjnych (EDUSCIENCE, ERIS, EDU-ARCTIC, którego
kontynuacją˛ jest niniejszy projekt). W 2014 r. Instytut otrzymał prestiżowy tytuł ”Popularyzatora Nauki” w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i serwisu Nauka w Polsce PAP.
Kadra to naukowcy (m.in. glacjolodzy), edukatorzy, metodycy, autorzy materiałów edukacyjnych.