Norweski Instytut Bioekonomii rozwija wiedzę na temat zrównoważonego zarządzania zasobami, innowacji i tworzenia wartości w biogospodarce, bazując na całościowym podejściu do wykorzystania i utrzymania zasobów, a także odpadów, zgodnie z założeniami gospodarki w obiegu zamkniętym. NIBIO zatrudnia około 700 pracowników, z czego 400 to naukowcy lub edukatorzy, pracujący w lokalnych biurach w całym kraju, w tym w Svanhovd, gdzie znajduje się stacja badawcza i ośrodek edukacyjny Instytutu.