Samling for 150 lærere i Polen og Norge høsten 2021 for å lære og bruke læringsverktøyene, og bli ambassadører for å integrere dem i lokale læreplaner.